Trójosobowość Boga

Wszystko o Biblii

Moderator: Marek MRB

mike1975
Przyjaciel forum
Posty: 70
Rejestracja: 24-02-14, 19:13
Lokalizacja: Wlkp

Trójosobowość Boga

Post autor: mike1975 » 01-03-14, 17:06

Biblia moim zdaniem wskazuje wyraźnie na Trójosobowość Boga.

Dz. 2,24
"Bóg wskrzesił Go , zerwawszy więzy śmierci" - BÓG OJCIEC
J. 2,19
"Zburzcie tą świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo" - SYN BOŻY
Rz 8,11
"Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych , to ten co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha" - DUCH ŚWIĘTY

Nie dla wszystkich jest to jednak wytłumaczenie kompletne (być może głównie dla jehowych) Spotykam się z zarzutem, że "są to zupełne od siebie różne postaci, które nie dość że się od siebie różnią w nazewnictwie, to do tego mają zupełnie inne zajęcia. To jest ich zdaniem dowód na to że jednak nie ma trojjedyności. Są to zupełnie trzy postaci - dodatkowo, w nazewnictwie czy to hebrajskim czy to aramejskim czy to greckim - zupełnie inaczej nazywane. A fakt że są opisane trzy różne osoby, postacie, moce, wcale nie oznacza że są jednym i tym samym

Czy aby na pewno ? W jaki sposób na podstawie Biblii precyzyjniej zaakcentować fakt istnienia Trójcy Świętej ?

pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony 01-03-14, 17:11 przez mike1975, łącznie zmieniany 4 razy.

Awatar użytkownika
mikalosz
Przyjaciel forum
Posty: 93
Rejestracja: 07-02-14, 13:45
Lokalizacja: Kocham Cie !! Moja ojczyzna w Niebie.

Re: Trójosobowość Boga

Post autor: mikalosz » 01-03-14, 19:05

mike1975 pisze:
Czy aby na pewno ? W jaki sposób na podstawie Biblii precyzyjniej zaakcentować fakt istnienia Trójcy Świętej ?

1. Jeden Pasterz

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=856&werset=5#W5
Psalm 23
Pan jest moim pasterzem2, nie brak mi niczego.
2 Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:.....
Mt 2:6 bt "A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela."
J 10:2 bt "Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec."
J 10:11 bt "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce."
J 10:12 bt "Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza;"
J 10:14 bt "Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,"
J 10:16 bt "Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz."
kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.....

Awatar użytkownika
mikalosz
Przyjaciel forum
Posty: 93
Rejestracja: 07-02-14, 13:45
Lokalizacja: Kocham Cie !! Moja ojczyzna w Niebie.

Re: Trójosobowość Boga

Post autor: mikalosz » 01-03-14, 19:10

mike1975 pisze: Czy aby na pewno ? W jaki sposób na podstawie Biblii precyzyjniej zaakcentować fakt istnienia Trójcy Świętej ?
1.Jeden Zbawiciel

Łk 2:11 bt "dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan."
Tt 3:5 bt "nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym,"
Ps 7:10 bt "Tarczą jest dla mnie Bóg, co zbawia prawych sercem."
So 3:17 bt "Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi [cię] swoją miłością, wzniesie okrzyk radości."
Syr 34:13 bt "Duch bojących się Pana żyć będzie, albowiem ich nadzieja jest w Tym, który ich zbawia."
Ps 27:1 bt "Dawidowy. Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?"
Ps 35:3 bt "Rzuć włócznią i toporem na moich prześladowców; powiedz mej duszy: Jam twoim zbawieniem."
Ps 62:2 bt "On jedynie opoką i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieję."
Ps 62:6 bt "On jedynie opoką i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję."
Ps 118:14 bt "Pan, moja moc i pieśń, stał się moim zbawieniem."
Ps 118:21 bt "Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem."
Ps 132:16 bt "Jego kapłanów odzieję zbawieniem, a ci, którzy go prawdziwie miłują, będą się radować."
Iz 12:2 bt "Oto Bóg jest zbawieniem moim! Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem!"
Iz 33:2 bt "Panie, zmiłuj się nad nami, w Tobie mamy nadzieję! Bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem w czas ucisku."
Iz 45:17 bt "Izrael zostanie zbawiony przez Pana zbawieniem wiecznym. Nie doznacie zawstydzenia ani hańby po wszystkie wieki."
Dz 13:47 bt "Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi."
1P 1:10 bt "Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy - ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę."
kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.....

Awatar użytkownika
mikalosz
Przyjaciel forum
Posty: 93
Rejestracja: 07-02-14, 13:45
Lokalizacja: Kocham Cie !! Moja ojczyzna w Niebie.

Post autor: mikalosz » 01-03-14, 19:16

mike1975 pisze: Czy aby na pewno ? W jaki sposób na podstawie Biblii precyzyjniej zaakcentować fakt istnienia Trójcy Świętej ?

Jedna Skała

1Kor 10:4 bt "i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus."
"Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany." (Łk 6:48)
"….przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki." (Mt 7:26-27)
Lb 20:10 bt "Następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: Słuchajcie, wy buntownicy! Czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę?"
Pwt 32:4 bt "On Skałą, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne; On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy."
Pwt 32:18 bt "Gardzisz Skałą, co ciebie zrodziła, zapominasz o Bogu, który dał ci życie."
1Sm 23:28 bt "Saul zaprzestał pościgu za Dawidem i ruszył przeciw Filistynom. Dlatego tę miejscowość nazwano Skałą Rozłąki."
2Sm 22:32 bt "Bo któż jest bogiem prócz Pana lub któż jest skałą prócz Boga naszego?"
Ps 71:3 bt "Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś Ty opoką moją i twierdzą."
Iz 8:14 bt "On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obu domów Izraela; pułapką i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem."
Iz 26:4 bt "Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą!"
1Kor 10:4 bt "i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus."
1P 2:8 bt "i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia się. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni."
Pwt 32:4 bt "On Skałą, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne; On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy."
Pwt 32:18 bt "Gardzisz Skałą, co ciebie zrodziła, zapominasz o Bogu, który dał ci życie."
kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.....

Awatar użytkownika
mikalosz
Przyjaciel forum
Posty: 93
Rejestracja: 07-02-14, 13:45
Lokalizacja: Kocham Cie !! Moja ojczyzna w Niebie.

Post autor: mikalosz » 01-03-14, 19:25

mike1975 pisze: Czy aby na pewno ? W jaki sposób na podstawie Biblii precyzyjniej zaakcentować fakt istnienia Trójcy Świętej ?
Jedno Imie ponad wszelkie imie

Mt - 6:24 Nikt nie może dwom panom służyć.


FLP 2:9-11
9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył5
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię5,
10 aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano6
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
11 I aby wszelki język wyznał7,
że Jezus Chrystus jest PANEM7 -
ku chwale Boga Ojca7.


Ps 102:15 bt "Narody będą się bały imienia Pańskiego, i wszyscy królowie ziemi - Twej chwały,"
Ps 116:4 bt "Ale wezwałem imienia Pańskiego: O Panie, ratuj me życie!"
Ps 116:13 bt "Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego."
Ps 116:17 bt "Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego."
Jl 2:32 bt "Każdy jednak, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród ocalałych będą ci, których wezwał Pan."
Dz 2:21 bt "Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony."
Rz 10:13 bt "Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony."
2Tm 2:19 bt "A przecież stoi mocny fundament Boży, taką oto mając pieczęć: Zna Pan tych, którzy są Jego, oraz: Niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego."
kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.....

Awatar użytkownika
mikalosz
Przyjaciel forum
Posty: 93
Rejestracja: 07-02-14, 13:45
Lokalizacja: Kocham Cie !! Moja ojczyzna w Niebie.

Post autor: mikalosz » 01-03-14, 19:29

mike1975 pisze: Czy aby na pewno ? W jaki sposób na podstawie Biblii precyzyjniej zaakcentować fakt istnienia Trójcy Świętej ?

Jeden jest kielich zbawienia który pijemy

Ps 116:13 bt "Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego."
Mt 20:22-23 bt "Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy.""On rzekł do nich: Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował."
Mk 14:23 bt "Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy."
Mk 14:36 bt "I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie. Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]."
Łk 22:17 bt "Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: Weźcie go i podzielcie między siebie;"
Łk 22:20 bt "Tak samo i kielich [wziął] po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana."
1Kor 10:16 bt "Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?"
1Kor 11:25 bt "Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!"
1Kor 11:26 bt "Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie."
1Kor 11:27 bt "Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny staje się Ciała i Krwi Pańskiej."


widac wiec zydzi pija kielich Zbawienia na czesc Jezusa do dzis a nawet o tym nie wiedza :P
Ostatnio zmieniony 01-03-14, 19:30 przez mikalosz, łącznie zmieniany 1 raz.
kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.....

mike1975
Przyjaciel forum
Posty: 70
Rejestracja: 24-02-14, 19:13
Lokalizacja: Wlkp

Post autor: mike1975 » 02-03-14, 15:38

Dużo cytatów, ale jak mają się one do wskazania Trójosobowości Boga ?
pozdrawiam
Michał

Awatar użytkownika
mikalosz
Przyjaciel forum
Posty: 93
Rejestracja: 07-02-14, 13:45
Lokalizacja: Kocham Cie !! Moja ojczyzna w Niebie.

Post autor: mikalosz » 03-03-14, 14:17

mike1975, a dobra rozumiem fakt masz Racje .... moje bardziej skupiaja sie na boskich atrybutach Jezusa i preegzystencji.
kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.....

Awatar użytkownika
hiob
Administrator
Posty: 11190
Rejestracja: 24-10-07, 22:28
Lokalizacja: Północna Karolina, USA
Kontakt:

Post autor: hiob » 03-03-14, 15:38

Dogmat o Trójcy Świętej nie wynika bezpośrednio z Pisma Świętego. Oczywiście znajdujemy tam wiele wersetów wskazujących na to, zaczynając już od Genesis:

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. (Rdz 1,1-3)

Zanim cokolwiek powstało, Bóg JEST. Bóg stworzył "niebo i ziemię", kim zatem jest Duch Boży unoszący się nad wodami? Innym Bogiem? Ale Biblia nas uczy wyraźnie, że jest tylko Jeden Bóg.

A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!
(Rdz 1, 26)

"Uczyńmy"? Czemu Bóg do siebie mówi w liczbie mnogiej?

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. (J 1, 1-3)

Oczywiste nawiązanie do Genesis. Słowo to Bóg - Stworzyciel wszystkiego, ale też jest to Pan Jezus. Zatem Jezus i Bóg Ojciec to ten sam Bóg, choć inne Osoby.

Na to rzekli do Niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem. (J 8, 57-58)

Ja i Ojciec jedno jesteśmy. (J 10, 30)

Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? (J 14, 7-9)

To tylko parę przykładów pokazujących, że Jezus i Bóg Ojciec to ten sam Bóg. Trochę mniej oczywista jest sprawa z Duchem Świętym, przynajmniej jeśli chodzi o egzegezę tekstów biblijnych, ale i tutaj z tego, co mamy widać wyraźnie, że Duch Święty jest Osobą, nie jakąś "siłą", czy "energią".
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. (1 J 3,1a)

purpureus
Przyjaciel forum
Posty: 267
Rejestracja: 22-01-11, 22:54
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: purpureus » 04-03-14, 21:21

hiob pisze:Dogmat o Trójcy Świętej nie wynika bezpośrednio z Pisma Świętego. Oczywiście znajdujemy tam wiele wersetów wskazujących na to, zaczynając już od Genesis
Trzeba niezłej ekwilibrystyki żeby z cytatów Hioba wyprowadzić dogmat Trójcy św.
Czy aby na pewno ? W jaki sposób na podstawie Biblii precyzyjniej zaakcentować fakt istnienia Trójcy Świętej ?
Otóż precyzyjnie nie da się wyprowadzić z Biblii czegoś co nie zostało wyrażone tam wprost. Lepiej ten temat pominąć, gdyż jest niezwykle złożony a i egzegeza wymienionych przez Hioba miejsc świadczy raczej przeciwko dogmatowi trynitarnemu aniżeli go utwierdza.

Marek MRB
Administrator
Posty: 1320
Rejestracja: 22-03-11, 00:44
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Post autor: Marek MRB » 04-03-14, 21:39

Streszczając Twoją wypowiedź: "nie, bo nie" :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 04-03-14, 21:39 przez Marek MRB, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam serdecznie
Marek
www.analizy.biz

RECEPTĄ NA AKTYWNĄ ROLĘ KOŚCIOŁA, JAKĄ MA ON DO SPEŁNIENIA, NIE JEST JEGO REFORMA, DO CZEGO WZYWAŁY KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE, ALE POSŁUSZEŃSTWO, DO CZEGO WZYWAŁ KOŚCIÓŁ WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

purpureus
Przyjaciel forum
Posty: 267
Rejestracja: 22-01-11, 22:54
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: purpureus » 04-03-14, 21:54

Streszczając Twoją wypowiedź: "nie, bo nie"
Hiob zaczął swoją wypowiedź od ciekawego stwierdzenia
Dogmat o Trójcy Świętej nie wynika bezpośrednio z Pisma Świętego.

Skoro ktoś podejmuje się trudu udowodnienia, że jest to nauczanie wynikające z Biblii wypada przeprowadzić jakiś sensowny dowód. A nie przepisać kilka fragmentów i triumfalnie orzec, że to jest dowód na Trójcę św. Jak to rzekł Hieronim Moskorzowski w rozmowie z księdzem Skargą Księże miły na nas prawdy trzeba dowodami gruntownymi obwarowanej dziecińskie powieści i babie baśni jużesz Ci u nas miejsce straciły to zdanie świetnie pasuje do opisu ciężaru gatunkowego dotychczas przedstawionej tu argumentacji ;-)
Ostatnio zmieniony 04-03-14, 21:55 przez purpureus, łącznie zmieniany 1 raz.

Marek MRB
Administrator
Posty: 1320
Rejestracja: 22-03-11, 00:44
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Post autor: Marek MRB » 05-03-14, 01:58

  • W Piśmie Świętym są bardzo silne przesłanki na temat Trójcy.
  • Trudno mówić o "dowodzie" ponieważ Pismo nie stanowi kompendium wiary chrześcijańskiej, tylko pouczenie dla tych, którzy wierzą. Tak jak Stary Testament nie starał się przekonać nikogo do istnienia Boga tylko przekazywał Boże Objawienie, tak Nowy Testament nie formułuje tez typu "Bóg jest" (TEJ prawdy też w Nowym Testamencie nie ma). Natomiast Prawda o istnieniu Boga jest implicite w wielu miejscach zawarta w NT - podobnie jak Prawda Trójcy Świętej.
  • Pisma starochrześcijańskie nie pozostawiają wątpliwości co do uznawania Jezusa i Ducha Świętego za Boga
  • Dziś mają problemy (opisane powyżej) z Trójcą Ci, którzy odrzucili - wbrew Pismu - wszystko poza Pismem
pozdrawiam serdecznie
Marek
www.analizy.biz

RECEPTĄ NA AKTYWNĄ ROLĘ KOŚCIOŁA, JAKĄ MA ON DO SPEŁNIENIA, NIE JEST JEGO REFORMA, DO CZEGO WZYWAŁY KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE, ALE POSŁUSZEŃSTWO, DO CZEGO WZYWAŁ KOŚCIÓŁ WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

purpureus
Przyjaciel forum
Posty: 267
Rejestracja: 22-01-11, 22:54
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: purpureus » 05-03-14, 14:00

Marek MRB pisze:podobnie jak Prawda Trójcy Świętej.[*]
Dlatego tak po próżnicy Marku posty nabijasz zamiast uczynić zadość autorowi tematu?
Pisma starochrześcijańskie nie pozostawiają wątpliwości co do uznawania Jezusa i Ducha Świętego za Boga[*]
Owszem szereg Pism wczesnochrześcijańskich przypisywało Chrystusowi bóstwo ontologizne nazywając go innym Bogiem aniżeli Stwórca Wszechrzeczy. Szereg natomiast wczesnych chrześcijan odrzucało ten pogląd, więc te pisma co najwyżej mogą dowodzić różnych opinii w łonie wczesnego chrześcijaństwa. Nie ma to wielkiego związku z Trójcą św. Natomiast Ducha św. dopiero w IV wieku zaczęto uznawać za "Boga".
Dziś mają problemy (opisane powyżej) z Trójcą Ci, którzy odrzucili - wbrew Pismu - wszystko poza Pismem[/list]
Problem mają raczej Ci, którzy stworzyli nonsensowne doktryny i sami nie potrafią znaleźć światła w labiryntach bez wyjścia.

Marek MRB
Administrator
Posty: 1320
Rejestracja: 22-03-11, 00:44
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Post autor: Marek MRB » 05-03-14, 20:56

(złośliwostki wstępne pomijam. Baw się sam).
Pisma starochrześcijańskie nie pozostawiają wątpliwości co do uznawania Jezusa i Ducha Świętego za Boga[*]
Owszem szereg Pism wczesnochrześcijańskich przypisywało Chrystusowi bóstwo ontologizne nazywając go innym Bogiem aniżeli Stwórca Wszechrzeczy. Szereg natomiast wczesnych chrześcijan odrzucało ten pogląd, więc te pisma co najwyżej mogą dowodzić różnych opinii w łonie wczesnego chrześcijaństwa.
Doprawdy? Może jakieś przykłady?
Nie ma to wielkiego związku z Trójcą św. Natomiast Ducha św. dopiero w IV wieku zaczęto uznawać za "Boga".
Jaaasne. A wcześniej o Nim pisano na zasadzie przeczucia? :-)

(złośliwostki końcowe pomijam. Baw się sam).
pozdrawiam serdecznie
Marek
www.analizy.biz

RECEPTĄ NA AKTYWNĄ ROLĘ KOŚCIOŁA, JAKĄ MA ON DO SPEŁNIENIA, NIE JEST JEGO REFORMA, DO CZEGO WZYWAŁY KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE, ALE POSŁUSZEŃSTWO, DO CZEGO WZYWAŁ KOŚCIÓŁ WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

ODPOWIEDZ