Strona 2 z 2

: 28-12-17, 17:05
autor: Marek MRB
Ano, prawda.

: 13-02-18, 22:31
autor: mamamondfa
Taki cytat znalazłam :) o wystawianiu na próbę.

Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im. To nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, który ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać ( 5 Mojż. 13:2-5).

: 14-02-18, 08:42
autor: planar
Inaczej tłumacząc - ten sam cytat z Biblii Tysiąclecia: Pwt 13, 2-5

2 Jeśli powstanie u ciebie prorok, lub wyjaśniacz snów, i zapowie znak lub cud, 3 i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie: «Chodźmy do bogów obcych - których nie znałeś - i służmy im», 4 nie usłuchasz słów tego proroka, albo wyjaśniacza snów. Gdyż Pan, Bóg twój, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy. 5 Za Panem, Bogiem swoim, pójdziesz. Jego się będziesz bał, przestrzegając Jego poleceń. Jego głosu będziesz słuchał, Jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego.

Re: Ojcze nasz.

: 07-05-19, 08:34
autor: laki
Znalazłem w sieci krótkie opracowanie.Przytaczam fragment.Całość jest na stronie

https://synopsa.pl/modlitwa-ojcze-zosta ... lumaczona/

Tłumaczenie tradycyjne “i nie wódź (prowadź) nas na pokuszenie” jest więc ze wszech miar prawidłowe. Czy Bóg prowadzi ludzi na pokuszenie czy też jest tym, który może to pokuszenie oddalić? Nad kontekstem teologicznym nie będziemy tu dyskutować. Warto jednakże zauważyć, że te same słowa pojawiają się w Ogrójcu:

Mt 26:41 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w doświadczenia. (ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν·)