DROGA KRZYŻOWA I - Ekumeniczne rozważania

Modlitwy i nabożeństwa
Awatar użytkownika
Agunik
Przyjaciel forum
Posty: 347
Rejestracja: 10-03-12, 00:25
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

DROGA KRZYŻOWA I - Ekumeniczne rozważania

Post autor: Agunik » 12-03-12, 14:17

Drogi Przyjacielu!
Wycisz się, stań przed Panem i rozważaj Drogę krzyżową - drogę męki Pańskiej.
Przeżyj wraz z Jezusem to, czego On dokonał dla Twojego zbawienia.
Niech to rozważanie pomoże Ci w przemianie życia, abyś mógł powtórzyć za św. Pawłem:
Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. /Ga 2, 19-20/


STACJA I
MIŁOŚĆ W OGRODZIE OLIWNYM


<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/CcCTZkGg7rU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Łk 22,42
Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!


Każda rozpacz i zniechęcenie, każdy lęk i ból, poranione moje i Twoje serce... Gorycz całego świata zgromadzona w jednym naczyniu, które błogosławi Bóg.

Tylko Miłość w swoim miłosierdziu przyjmując boleść świata może uzdrowić świat cały.

A czy Ty przyjmujesz kielich Bożej woli, nawet jeśli jest przepełniony goryczą?

Rozważaj słowa Psalmu:
Ps 116,12-19
12. Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył?
13. Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego.
14. Moje śluby, złożone Panu, wypełnię przed całym Jego ludem.
15. Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli.
16. O Panie, jam Twój sługa, jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy: Ty rozerwałeś moje kajdany.
17. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego.
18. Moje śluby, złożone Panu, wypełnię przed całym Jego ludem.
19. na dziedzińcach domu Pańskiego, pośrodku ciebie, Jeruzalem.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.STACJA II
MIŁOŚĆ ZDRADZONA I POJMANA


<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/34ZbPSST77Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Mt 26,14-15
Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników.


Kariera, tytuły, bogactwa...
A może telewizor, komputer, komórka...
Marność nad marnościami!

Bożki świata przesłaniające Oblicze Boga żywego.

A Miłość w swoim miłosierdziu podnosi nasz wzrok ku niebu.

Czy w Twoim życiu jest coś cenniejsze od Boga? Ku czemu skłania się Twoje serce?

Rozważaj słowa Psalmu:
Ps 15:1-5
1. Psalm. Dawidowy. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze?
2. Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim sercu
3. i nie rzuca oszczerstw swym językiem; ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swemu sąsiadowi;
4. kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy, a szanuje tego, kto się boi Pana; ten, kto dotrzyma, choć przysiągł ze swoim uszczerbkiem;
5. ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.STACJA III
MIŁOŚĆ PRZEZ SANHEDRYN SKAZANA


<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/orZo6JesM_E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Mk 14,55-56
Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu, ale świadectwa te nie były zgodne.


Fałszywe świadectwo, zagłuszona prawda, pogrzebane sumienie...
Sędzia świata ogołocony, upokorzony
Baranek bez skazy skazany na samotność, niesprawiedliwy wyrok

Oto sąd człowieka na Sędzią świata całego...

A przecież każdy chce by Bóg stał przy nim w chwili odrzucenia, niezrozumienia, wyśmiania.

I Bóg pochyla się nad nami, a w swoim miłosierdziu u schyłku życia osądzi nas zgodnie z prawdą.

A Ty jak traktujesz Boga, który Cię broni przed wszelką niesprawiedliwością?

Rozważaj słowa Psalmu:
Ps 119,142-149
142. Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Prawo Twoje jest prawdą.
143. Spadły na mnie strapienia i ucisk, rozkoszą moją są Twoje przykazania.
144. Sprawiedliwość Twoich napomnień trwa na wieki: daj mi zrozumienie, abym żył.
145. Z całego serca wołam: wysłuchaj mię, Panie, chcę zachować Twoje ustawy.
146. Wołam do Ciebie - wybaw mię, a będę strzegł Twych napomnień.
147. Przychodzę o świcie i błagam; pokładam ufność w Twoich słowach.
148. Moje oczy się budzą przed nocnymi strażami, aby rozważać Twą mowę.
149. Usłysz mój głos, o Panie, w swojej łaskawości i daj mi życie zgodne z Twym wyrokiem.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.STACJA IV
UCZEŃ WYPIERA SIĘ MIŁOŚCI


<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VknpYOL4-DY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Mt 26,74-75
Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego Człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.


Słaba wola, zbyt płochliwe serce, wystraszone tłumem "myślących inaczej"
Po co się wychylać...
"Bezpieczniej" wyrzec się własnych przekonań
"Bezpieczniej" wyprzeć się Boga

To takie ryzykowne być świadkiem...

A Miłość w swoim miłosierdziu wyrzekła się siebie by człowiek miał odwagę stanąć do walki z samym sobą i pokonać zło.

Ile razy się poddajesz, gdy Twoje przekonania są "niemodne"?

Rozważaj słowa Psalmu:
Ps 118,5-14
5. Zawołałem z ucisku do Pana, Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność.
6. Pan jest ze mną, nie lękam się: cóż mi może zrobić człowiek?
7. Pan ze mną, mój wspomożyciel, ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.
8. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku.
9. Lepiej się uciec do Pana, niżeli zaufać książętom.
10. Osaczyły mnie wszystkie narody, lecz starłem je w imię Pańskie.
11. <Osaczyły mnie w krąg, tak, osaczyły mnie, lecz starłem je wmimię Pańskie>.
12. Osaczyły mnie w krąg jak pszczoły, paliły jak ogień ciernie: lecz starłem je w imię Pańskie.
13. Popchnięto mnie, popchnięto, bym upadł, lecz Pan mi dopomógł.
14. Pan, moja moc i pieśń, stał się moim Zbawcą.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.STACJA V
MIŁOŚĆ SĄDZONA PRZEZ PIŁATA


<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/C-c2ZVbbIGs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Mt 27, 24
Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz.


Umywamy ręce grzebiąc się w iluzji wolności
"Wolne związki", "wolne" aborcje, "wolne" eutanazje,
Wyzwoleni... od odpowiedzialności!
Spętani kajdanami niewoli...

A Prawda wyzwala!
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus!

Czy masz odwagę wstąpić na Jego drogę,
drogę skorpiną we krwi?

A może po raz kolejny umyjesz ręce...

Rozważaj słowa Psalmu:
Ps 26,2-7
2. Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, wybadaj moje nerki i serce:
3. Bo mam przed oczyma Twoją łaskawość i postępuję w Twej prawdzie.
6. Umywam moje ręce na znak niewinności i obchodzę Twój ołtarz, Panie,
7. by obwieszczać głośno chwałę i rozpowiadać wszystkie Twoje cuda.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.STACJA VI
MIŁOŚĆ UBICZOWANA I CIERNIEM UKORONOWANA<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/CJDBM2kzsFg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Mk 15,15-20
Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę.ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, Królu żydowski! Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować.


Bicz gniewu, zawiści, zatwardziałości, pychy, czy pogardy...
Cierń nieprzebaczenia, braku zaufania, odrzucenia...
Trzymasz w ręku jedno i drugie.

A poraniony Bóg uzdrawia Twoje rany.

Ile ran zadajesz Mu dzień po dniu?

Rozważaj słowa Psalmu:
Ps 31,10-17
10. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem w ucisku, od smutku słabnie me oko, a także moja siła i wnętrzności.
11. Bo zgryzota trawi me życie, a wzdychanie - moje lata. Siłę moją zachwiał ucisk i kości moje osłabły.
12. Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla moich sąsiadów przedmiotem odrazy, dla moich znajomych - postrachem; kto mnie ujrzy na ulicy, ucieka ode mnie.
13. Zapomniano w sercach o mnie jak o zmarłym: stałem się jak sprzęt wyrzucony.
14. Słyszę bowiem złorzeczenia wielu: Trwoga dokoła, gdy przeciw mnie się zbierają, zamyślają odebrać mi życie.
15. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, mówię: Ty jesteś moim Bogiem.
16. W Twoim ręku są moje losy: wyrwij mnie z ręki mych wrogów i prześladowców!
17. Niech zajaśnieje Twoje oblicze nad Twym sługą: wybaw mnie w swej łaskawości!

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


STACJA VII
MIŁOŚĆ BIERZE KRZYŻ


<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ZJGJCCzjOxY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/rwM2rZsF-fs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Mk 8,34b
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!

Łk 14,27
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

19,17
A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.


Misterium krzyża
Krzyża niezrozumiałego, przygniatającego swym ciężarem
Krzyża którego łatwiej się wyprzeć niż nieść na Golgotę.

Miłość przyjmuje krzyż naszych zmagań z codziennością i czyni go znakiem zwycięstwa.

Czy błogosławisz krzyż, który podarował Ci Bóg?


Rozważaj słowa Psalmu:
Ps 68, 19-21
19. Wstąpiłeś na wyżynę, wziąłeś jeńców do niewoli, przyjąłeś ludzi jako daninę, nawet opornych - do Twej siedziby, Panie!
20. Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony: ciężary nasze dźwiga Bóg, zbawienie nasze.
21. Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, i Pan Bóg daje ujść przed śmiercią.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.STACJA VIII
SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ MIŁOŚCI


<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/_mrxMV6i5gg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Mk 15,21
I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego.


Ile razy trzeba nas "przymusić" do czynienia dobra...
Ofiarowanie. Nie z obowiązku, lecz z potrzeby serca - oto czego uczy Miłość.

Bóg w miłosierdziu swoim ofiarował nam całego siebie.

A czy Ty potrafisz się ofiarować Bogu i bliźnim?

Rozważaj słowa Psalmu:
Ps 91,1-7
1. Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2. mówi do Pana: Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam.
3. Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
4. Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
5. W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,
6. ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
7. Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.STACJA IX
MIŁOŚĆ SPOTYKA PŁACZĄCE NIEWIASTY


<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/qG9ZlVUIrfY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UMgprx9-RUQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Łk 23, 27-28
A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!


Oto Ci, którzy pochylają się nad cierpieniem drugiego nie bacząc na swoje własne.
Którzy okazują litość i zrozumienie dla czyjegoś bólu.
Pielgrzymka uciśnionych, skąpanych w rzece łez...

Miłosierny Bóg zawsze pochyla się nad przychodzącymi z ucisku.

A czy Ty pochylasz się nad misterium krzyża i dziękujesz za to, co Bóg dla Ciebie uczynił?

Rozważaj słowa Psalmu:
Ps 103,13-18
13. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.
14. Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem.
15. Dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu:
16. ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma, i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.
17. A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli, a Jego sprawiedliwość nad synami synów,
18. nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, by pełnić Jego przykazania.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


STACJA X
MIŁOŚĆ UKRZYŻOWANA


<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Vk0sGAGPnOk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/dRlEBmD9qjw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/_Ok2pWIjLYQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Mk 15, 24-25
Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać.A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali.


Golgota - sanktuarium miłosierdzia Bożego
Drzewo krzyża, rodzące owoc życia!
Znak hańby przemieniony w źródło łaski!

Spójrz, jak bardzo Bóg uniżył się dla Ciebie, byś odzyskał utraconą godność dziecka Bożego!

A czy Ty potrafisz zaprzeć się samego siebie, nieść krzyż swój i naśladować swojego Zbawiciela?

Rozważaj słowa Psalmu:
Ps 22,15-19
15. Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości; jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje.
16. Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia, kładziesz mnie w prochu śmierci.
17. Bo sfora psów mnie opada, osacza mnie zgraja złoczyńców. Przebodli ręce i nogi moje,
18. policzyć mogę wszystkie moje kości. A oni się wpatrują, sycą mym widokiem;
19. moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


STACJA XI
MIŁOŚĆ OBIECUJE KRÓLESTWO DOBREMU ŁOTROWI


<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/uzTo-8pusSQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Łk 23, 39-43
Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.


Dobry łotr w otchłań miłosierdzia rzucił swoją przeszłość i zaufał Miłości.
W chwili gdy wszystko zdawało się być przegrane "wygrał życie!"

Drugi łotr zatwardził swoje serce.

Którym z nich jesteś?

Rozważaj słowa Psalmu:
Ps 13,3-6
3. Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania, a w moim sercu codzienną zgryzotę? Jak długo mój wróg nade mnie będzie się wynosił?
4. Spojrzyj, wysłuchaj, Panie, mój Boże! Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,
5. by mój wróg nie mówił: Zwyciężyłem go, niech się nie cieszą moi przeciwnicy, gdy się zachwieję.
6. Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu; niech się cieszy me serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.STACJA XII
MIŁOŚĆ POD KRZYŻEM MIŁOŚCI


<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/mHTb7leTUn0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


J 19,26-27
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.


Kontemplować Jezus, jak kochająca Matka.
Spoczywać na Jego piersi jak umiłowany uczeń.
Być wiernym Miłości bez granic.

Lekcja miłości w krzyżu i z krzyża.

A czy Ty potrafisz kochać Jezusa aż po krzyż?

Rozważaj słowa Psalmu:
Ps 119,97-105
97. Jakże miłuję Prawo Twoje: przez cały dzień nad nim rozmyślam.
98. Twoje przykazanie uczyniło mnie mędrszym od moich wrogów, bo jest ono moim na wieki.
99. Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.
100. Jestem roztropniejszy od starców, bo zachowuję Twoje postanowienia.
101. Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki, aby słów Twoich przestrzegać.
102. Nie odstępuję od Twoich wyroków, albowiem Ty mnie pouczasz.
103. Jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa: ponad miód dla ust moich.
104. Z Twoich przykazań czerpię roztropność, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
105. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.STACJA XIII
MIŁOŚĆ UMIERA NA KRZYŻU


<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/YaxU0BusGfI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/rqfHUDKkfdA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3WYkLAqWe88" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Mt 27, 45-54
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani? to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Swiętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie, Ten był Synem Bożym.


Miłość ogołociła siebie tak, jak ogołocony jest grzesznik
Miłość przeżyła rozpacz oddalonych od Boga grzeszników
Miłość rozerwała zasłonę dzielącą upadłych od łaski

Dawca życia pokonał śmierć, abyśmy mieli życie wieczne.

Czy pragniesz tego życia?

Rozważaj słowa Psalmu:
Ps 22,2-9
2. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku.
3. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz, wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju.
4. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, Chwało Izraela!
5. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Tyś ich uwolnił;
6. do Ciebie wołali i zostali zbawieni, Tobie ufali i nie doznali wstydu.
7. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.
8. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową:
9. Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


STACJA XIV
MIŁOŚĆ ZŁOŻONA W GROBIE


<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/gT1b3Q-XaYo"frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/dAW_BJo8sFg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Mt 28, 1-10
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.


Grób - nadzieja życia i niemy świadek zmartwychwstania
Grób - tajemnica przemiany obwieszczająca światu, że śmierć nie jest kresem.

Jakże inny, niż groby pobielane naszych serc, w których oddalamy się od Źródła życia.

Ocaleni od śmierci nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię!

Rozważaj słowa Proroka:
Ez 37,3-14
3. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz.
4. Wtedy rzekł On do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!
5. Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe.
6. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan.
7. I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie.
8. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha.
9. I powiedział On do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli.
10. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie.
11. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas.
12. Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela,
13. i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój.
14. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam - wyrocznia Pana Boga.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Ostatnio zmieniony 21-02-13, 20:23 przez Agunik, łącznie zmieniany 8 razy.
Z Bożym pozdrowieniem!
Agnieszka
--------
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan,
abyś pamiętała i wstydziła się,
i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. (Ez 16,62-63)


Awatar użytkownika
konik
Przyjaciel forum
Posty: 2389
Rejestracja: 16-12-10, 21:14
Lokalizacja: neunkirchen

od konika

Post autor: konik » 12-03-12, 21:35

Agunik dziekuje Tobie i Twinowi za te rozwazania Drogi Krzyzowej. Jest nad czym sie zadumac podczas Wielkiego Postu, i jest skad czerpac wzor dla naprawy wlasnego serca.
konik

ODPOWIEDZ