Różaniec I/4 - Tajemnice chwalebne

Modlitwy i nabożeństwa
Awatar użytkownika
Agunik
Przyjaciel forum
Posty: 347
Rejestracja: 10-03-12, 00:25
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Różaniec I/4 - Tajemnice chwalebne

Post autor: Agunik » 02-05-12, 15:31

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/E4tRK9zGxV4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. (Łk 24,5-6)

W naszym świecie ciągle doświadczamy niepokoju.
Dlatego Zmartwychwstały mówi: "nie lękajcie się"
I prowadzi nas do pełni życia, które w Bogu jest piękne.
Czy ufasz słowom Zmartwychwstałego?
Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, "co jest w człowieku". Tylko On to wie!

Dzisiaj tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy, swego serca. Tak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Tak często opanowuje go zwątpienie, które przechodzi w rozpacz. Pozwólcie zatem &#8211; proszę was, błagam was z pokorą i ufnością &#8211; pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Tylko On ma słowa życia, tak, życia wiecznego. (Jan Paweł II, Homilia z 22 października 1978 r.)
Wniebowstąpienie Chrystusa

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. (...) A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. (J 14, 2-3)

Dla nas Chrystus zstąpił z nieba, abyśmy wraz z Nim mogli wstąpić do Domu Ojca.
Czy Twoje życiowe decyzje prowadzą do Królestwa Niebieskiego?
Tylko Ten, który wyszedł od Ojca, może wracać do Ojca. O tym świadczy to, co Chrystus powiedział do Nikodema w ciągu nocnej rozmowy: "nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił &#8212; Syna Człowieczego" (J 3,13). Tylko On jeden ma Boską moc i prawo "wstąpić do nieba", nikt inny. Ludzkość pozostawiona sobie samej, swym własnym naturalnym siłom, nie ma dostępu do tego "domu Ojca" (J 14,2), do uczestnictwa w życiu Boga i w Bożej szczęśliwości. Dostęp ten może otworzyć człowiekowi tylko On jeden: Syn, który "zstąpił z nieba", który "przyszedł od Ojca". (Jan Paweł II, Katechezy, Jezus Chrystus, 95.3)

Zesłanie Ducha Świętego

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz 2, 4).

Każdy może przeżyć Pięćdziesiątnicę, jeśli otworzy się jak Apostołowie na działanie Ducha Świętego.
Czy przyjmujesz dary Ducha Świętego?
"Duch Prawdy" stale oznajmia rzeczy przyszłe: stale też ukazuje ludzkości tę Przyszłość w Bogu, która jest ponad i poza wszelką przyszłością doczesną: w ten sposób nadaje wieczną wartość przyszłości świata. Stale też przekonuje człowieka, że we wszystkim, co posiada i co czyni, jest on wezwany przez Boga w Chrystusie do zbawienia. Parákletos - Duch Prawdy jest prawdziwym "Pocieszycielem" człowieka. Jest prawdziwym Obrońcą i Rzecznikiem. Jest prawdziwą rękojmią Ewangelii w dziejach: pod Jego wpływem Ewangelia - Dobra Nowina wciąż jest ta sama i stale nowa, wciąż na nowo oświeca drogę człowieka ku niebu słowami życia wiecznego (por. J 6,68). (Jan Paweł II, Katechezy, Duch Święty 2.8)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny


Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
(Ap 12,1)

Maryja Niepokalanie Poczęta, została nagrodzona za swoją miłość i wierność.
A czy Ty jesteś wierny Bogu?
Macierzyński uśmiech Maryi, tak często ukazywany przez ikonografię maryjną, objawia pełnię łaski i pokoju, którą Ona chce się z nami podzielić. To objawienie duchowego pokoju nadaje radosne oblicze Kościołowi.

Przyzywając Ją jako causa nostrae laetitiae, lud chrześcijański odkrywa, że Ona potrafi udzielać nam radości płynącej z nadziei nawet pośród życiowych utrapień i prowadzić tych, którzy Jej zawierzyli, do radości wiecznej. (Jan Paweł II, Katechezy, Maryja 6.8)
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Oto błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia.
(Łk 1, 48)

Królowanie Maryi to opieka nad tymi, którzy rzucają się w Jej matczyne ramiona
Czy za Ojcem Świętym wołasz do Matki "TOTUSS TUUS"?
Maryja uczy chrześcijan przeżywania wiary jako doświadczenia zmuszającego do wysiłku i zaangażowania, które na każdym etapie życia i we wszystkich sytuacjach wymaga odwagi i wytrwałości.

Z wiarą Maryi wiąże się Jej uległość wobec woli Bożej. Wierząc w słowo Boże, mogła Ona przyjąć je w pełni w swoim życiu, a okazując uległość wobec najwyższego zamysłu Bożego, zgodziła się na wszystko, czego zażądano od Niej z Wysoka.

Obecność Maryi w Kościele zachęca zatem wszystkich wiernych do codziennego wsłuchiwania się w słowo Boże, aby dzięki temu mogli dostrzegać w wydarzeniach każdego dnia zamysł miłości i wiernie współdziałać w jego realizacji.
(Jan Paweł II, Katechezy, Maryja 6.1-2)
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/C6-VLsYZShA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TvsfmzRkU64" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Ostatnio zmieniony 02-05-12, 19:07 przez Agunik, łącznie zmieniany 2 razy.
Z Bożym pozdrowieniem!
Agnieszka
--------
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan,
abyś pamiętała i wstydziła się,
i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. (Ez 16,62-63)


Awatar użytkownika
konik
Przyjaciel forum
Posty: 2389
Rejestracja: 16-12-10, 21:14
Lokalizacja: neunkirchen

od konika

Post autor: konik » 02-05-12, 22:50

Dziekuje agunik za te piekne teksty.
konik

ODPOWIEDZ