DROGA KRZYŻOWA III - Ekumeniczne rozważania

Modlitwy i nabożeństwa
Awatar użytkownika
Agunik
Przyjaciel forum
Posty: 347
Rejestracja: 10-03-12, 00:25
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

DROGA KRZYŻOWA III - Ekumeniczne rozważania

Post autor: Agunik » 21-02-13, 21:36

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/iiwBozrlezU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zapraszam, byś stanął przed Panem i rozważał drogę krzyżową - drogę męki Pańskiej.
Przeżyj wraz z Jezusem to, czego On dokonał dla Twojego zbawienia, abyś mógł powtórzyć za św. Pawłem:

Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. /Ga 2, 19-20/


STACJA I
PAN JEZUS W OGRODZIE OLIWNYM


Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie! I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]! /Mk 14, 32-36/

Wieczór pełen niepewności, niepokoju i smutku.
Świat powoli pogrąża się w ciemnościach.

Przed Tobą Panie kielich goryczy
A w nim każdy smutek,
każda niepewność,
każda łza,
każda rozpacz.

W kielichu męki uciśnione moje serce,
utulone Twoją modlitwą.

Przenikasz głębię bólu całego świata
I podnosisz kielich zbawienia.

W naszych ciemnościach jaśnieje nadzieja.


Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Ostatnio zmieniony 22-02-13, 09:51 przez Agunik, łącznie zmieniany 1 raz.
Z Bożym pozdrowieniem!
Agnieszka
--------
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan,
abyś pamiętała i wstydziła się,
i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. (Ez 16,62-63)


Awatar użytkownika
Agunik
Przyjaciel forum
Posty: 347
Rejestracja: 10-03-12, 00:25
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Post autor: Agunik » 21-02-13, 22:10

STACJA II
PAN JEZUS ZDRADZONY PRZEZ JUDASZA I POJMANY


Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca. I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki znak: Ten, którego pocałuję, to On; chwyćcie Go i prowadźcie ostrożnie! Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: Rabbi!, i pocałował Go. Tamci zaś rzucili się na Niego i pochwycili Go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho.
/Mk 14, 42-47/

Ciemność pełna mamony i przekupstwa
Świat pogrąża się w zdradzie.

Myślę sobie:
jak dobrze, że nie jestem zdrajcą.

Przenikasz Panie głębię mojego serca.
Znasz mnie.
Spoglądasz wzrokiem pełnym miłosierdzia.

Ty jeden wiesz, jak niewiele rozumiem...

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Ostatnio zmieniony 24-02-13, 20:23 przez Agunik, łącznie zmieniany 2 razy.
Z Bożym pozdrowieniem!
Agnieszka
--------
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan,
abyś pamiętała i wstydziła się,
i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. (Ez 16,62-63)


Awatar użytkownika
Agunik
Przyjaciel forum
Posty: 347
Rejestracja: 10-03-12, 00:25
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Post autor: Agunik » 21-02-13, 22:24

STACJA III
PAN JEZUS PRZEZ SANHEDRYN SKAZANY


Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Jezus odpowiedział: Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. /Mk 14, 61-64/

Zbyt pewni są swoich racji,
Niewolnicy własnych poglądów,
Zamknięci na Słowo Życia

Grzech sprowadził niewiarę.

Przychodzę do Ciebie nocą
by zacząć od nowa
Powrót do wiary korzeni.

Tylko Ty Panie możesz sprawić
By ogień wiary zapłonął nawróceniem
Fałszywych świadków,
Zagubionych nauczycieli
I niepokornych uczniów

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Ostatnio zmieniony 23-02-13, 19:31 przez Agunik, łącznie zmieniany 2 razy.
Z Bożym pozdrowieniem!
Agnieszka
--------
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan,
abyś pamiętała i wstydziła się,
i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. (Ez 16,62-63)


Awatar użytkownika
Agunik
Przyjaciel forum
Posty: 347
Rejestracja: 10-03-12, 00:25
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Post autor: Agunik » 23-02-13, 20:17

STACJA IV
PIOTR WYPIERA SIĘ PANA JEZUSA


Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego Człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. (Mt 26, 74-75)


Nadszedł czas oczyszczenia,
Świat upada przygnieciony własną ułomnością.

A ja wraz z Piotrem ukrywam się w tłumie.
Wypieram się.
Uciekam.

A kogut głośno pieje
Pieśń o tryumfie światła nad ciemnością
Prawdy nad kłamstwem
Pokory nad pychą

Umocnij mnie Panie i uczyń świadkiem.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami
.
Z Bożym pozdrowieniem!
Agnieszka
--------
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan,
abyś pamiętała i wstydziła się,
i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. (Ez 16,62-63)


Awatar użytkownika
Agunik
Przyjaciel forum
Posty: 347
Rejestracja: 10-03-12, 00:25
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Post autor: Agunik » 23-02-13, 20:19

STACJA V
PAN JEZUS SĄDZONY PRZEZ PIŁATA


Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał: Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (Mt 27, 24-26)

Oto człowiek
Słaby
Zniewolony systemem międzyludzkich układów.
Pokonany przez politykę
Dla której nie liczy się życie.

Świat woła "ukrzyżuj"
Cywilizacja śmierci zniewala ludzkość.

Umywam ręce z Piłatem
I czekam aż mnie wyzwolisz
Od kompromisu ze złem.

Tak wiele mnie jeszcze zniewala...

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Ostatnio zmieniony 23-02-13, 20:40 przez Agunik, łącznie zmieniany 2 razy.
Z Bożym pozdrowieniem!
Agnieszka
--------
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan,
abyś pamiętała i wstydziła się,
i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. (Ez 16,62-63)


Awatar użytkownika
Agunik
Przyjaciel forum
Posty: 347
Rejestracja: 10-03-12, 00:25
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Post autor: Agunik » 23-02-13, 20:22

STACJA VI
PAN JEZUS UBICZOWANY I CIERNIEM UKORONOWANY


Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, królu żydowski! Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. (Mt 27, 28-30)


Powstali władcy tego świata
Przeciwko Królowi królów

Jesteś Królem!
Oto koronacja jakiej świat jeszcze nie widział!

Sługa Jahwe
Mąż boleści
Przyjmujący cierpienie całego świata
Ukryte w cierniowej koronie.

Spoglądasz Panie na moje serce.
Jakże wiele w nim cierni.
To one ranią Cię do krwi.

Naucz mnie w bólu dostrzegać blask Twojej chwały.


Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Ostatnio zmieniony 24-02-13, 20:25 przez Agunik, łącznie zmieniany 1 raz.
Z Bożym pozdrowieniem!
Agnieszka
--------
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan,
abyś pamiętała i wstydziła się,
i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. (Ez 16,62-63)


Awatar użytkownika
Agunik
Przyjaciel forum
Posty: 347
Rejestracja: 10-03-12, 00:25
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Post autor: Agunik » 23-02-13, 20:24

STACJA VII
PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ.Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować.
(Mk 15, 20)

Świat nie chce spoglądać na krzyż.
Wie, że upada po jego ciężarem.


Oto drzewo krzyża!
Usunięte na zewnątrz
z naszych domów
z naszych serc
z naszych sumień.

Krzyż
Na nim którym ciężar moich wad
Rodzinnych problemów
Upadków...

Naucz mnie Panie nieść go przez życie.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Ostatnio zmieniony 24-02-13, 20:25 przez Agunik, łącznie zmieniany 2 razy.
Z Bożym pozdrowieniem!
Agnieszka
--------
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan,
abyś pamiętała i wstydziła się,
i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. (Ez 16,62-63)


Awatar użytkownika
Agunik
Przyjaciel forum
Posty: 347
Rejestracja: 10-03-12, 00:25
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Post autor: Agunik » 23-02-13, 20:36

STACJA VIII
SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ PANU JEZUSOWI.


Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. (Łk 23, 26)

Świat odsuwa się na bok
By go nikt nie przymusił
Do drogi na Golgotę.

Kto lubi być obarczony brzemieniem drugiego człowieka?

Jakże wiele zyskał ten
Który bez oporu
Dźwigał krzyż ze swoim Zbawicielem.

Panie naucz mnie przyjmować łaskę
Ukrytą w cierpieniu bliźnich.


Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Z Bożym pozdrowieniem!
Agnieszka
--------
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan,
abyś pamiętała i wstydziła się,
i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. (Ez 16,62-63)


Awatar użytkownika
Agunik
Przyjaciel forum
Posty: 347
Rejestracja: 10-03-12, 00:25
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Post autor: Agunik » 23-02-13, 20:49

STACJA IX
PAN JEZUS SPOTYKA NIEWIASTY JEROZOLIMSKIE.


Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? (Łk 23, 27-31)

Płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi...
Oto świat usycha...

Płaczcie nad losem grzeszników
Zmierzających w przepaść zła
Są oni jak suche drzewa,
Odcięte od źródła Życia.

Zapłacz świecie!
A Baranek Boży na rzeź prowadzony
Przywróci zieleń suchym drzewom.

Zapłakałam,
Ożyw Panie moją duszę!


Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Z Bożym pozdrowieniem!
Agnieszka
--------
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan,
abyś pamiętała i wstydziła się,
i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. (Ez 16,62-63)


Awatar użytkownika
Agunik
Przyjaciel forum
Posty: 347
Rejestracja: 10-03-12, 00:25
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Post autor: Agunik » 23-02-13, 21:04

STACJA X
PAN JEZUS UKRZYŻOWANY.


Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. (Mk 15, 24)

Świat oddał pokłon złu.
Nie przypuszczał
Że Bóg przybity do krzyża
Na zawsze pozostanie wśród ludzi.

Drzewo krzyża dotykające nieba.
Znak łaski dla grzeszników.
Brama do wieczności...
Ukojenie w chwilach najgłębszych pokładów bólu.

Drzewo krzyża
Objawiające tajemnicę miłosierdzia Bożego.

Jezu przybity do krzyża
Błogosławisz lud swój
Uzdrawiasz
I przygarniasz...

Zawołaj mnie Panie po imieniu
i pociągnij do siebie

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Ostatnio zmieniony 24-02-13, 20:26 przez Agunik, łącznie zmieniany 1 raz.
Z Bożym pozdrowieniem!
Agnieszka
--------
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan,
abyś pamiętała i wstydziła się,
i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. (Ez 16,62-63)


Awatar użytkownika
Agunik
Przyjaciel forum
Posty: 347
Rejestracja: 10-03-12, 00:25
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Post autor: Agunik » 23-02-13, 21:13

STACJA XI
PAN JEZUS OBIECUJE KRÓLESTWO DOBREMU ŁOTROWI.

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. (Łk 23, 39-43)

Świat drwi z Ukrzyżowanego
Nie uznaje Jego mocy,
Która objawiła się w słabości...

Dobry Łotr
Żałuje
W otchłań miłosierdzia
Rzuca swoją przeszłość

Stwórz Panie we mnie serce
Zdolne ufać Ci bezgranicznie
W chwilach po ludzku przegranych.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Z Bożym pozdrowieniem!
Agnieszka
--------
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan,
abyś pamiętała i wstydziła się,
i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. (Ez 16,62-63)


Awatar użytkownika
Agunik
Przyjaciel forum
Posty: 347
Rejestracja: 10-03-12, 00:25
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Post autor: Agunik » 24-02-13, 15:34

STACJA XII
MATKA I UCZEŃ POD KRZYŻEM PANA JEZUSA.


Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19, 26-27)

W czasie, gdy świat odrzucił miłość
Serce pełne miłości
Otworzyło niebiosa

Matka,
Mężna w bólu
Z miłością adoruje krzyż Syna

Obok Uczeń
Który spoczywał na sercu Pana
Wierny do końca.

Oto Ci, którzy zawierzyli siebie Panu.
Pokazują nam, że krzyż jest drogą miłości.

Naucz mnie Panie miłości i wierności.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Ostatnio zmieniony 24-02-13, 15:56 przez Agunik, łącznie zmieniany 2 razy.
Z Bożym pozdrowieniem!
Agnieszka
--------
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan,
abyś pamiętała i wstydziła się,
i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. (Ez 16,62-63)


Awatar użytkownika
Agunik
Przyjaciel forum
Posty: 347
Rejestracja: 10-03-12, 00:25
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Post autor: Agunik » 24-02-13, 15:38

STACJA XIII
PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU


Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani? to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? (Mt 27,46)

Świat pogrążony w ciemności wołał:
Boże mój, czemuś mnie opuścił?
A kiedy przyszedłeś nie uwierzył w Ciebie.
I odrzucił Twoją pomocną dłoń.

Przeżywasz Panie rozpacz
Oddalonych grzeszników
Burzysz mur
Rozdzielający upadłych od łaski
Ogołociłeś siebie tak, jak ogołocony jest grzesznik.

Napełnij łaską moje poranione serce
spragnione Ciebie.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Z Bożym pozdrowieniem!
Agnieszka
--------
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan,
abyś pamiętała i wstydziła się,
i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. (Ez 16,62-63)


Awatar użytkownika
Agunik
Przyjaciel forum
Posty: 347
Rejestracja: 10-03-12, 00:25
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Post autor: Agunik » 24-02-13, 15:39

STACJA XIV
PAN JEZUS ZŁOŻONY W GROBIE


Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.
Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:
Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany,
lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.
(Łk 24, 5-7)

Świat odrzucił Zbawcę
Wykonało się!
Otoczył grób kamiennymi sercami.
Postawił strażników.

Grób, nadzieja życia dostępna przez wiarę...

Wierzę!
Otwórz Panie mój grób i daj mi nowe życie.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Ostatnio zmieniony 24-02-13, 20:27 przez Agunik, łącznie zmieniany 2 razy.
Z Bożym pozdrowieniem!
Agnieszka
--------
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan,
abyś pamiętała i wstydziła się,
i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. (Ez 16,62-63)


ODPOWIEDZ