Ef 6, 14b - oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość

Awatar użytkownika
Agunik
Przyjaciel forum
Posty: 347
Rejestracja: 10-03-12, 00:25
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Ef 6, 14b - oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość

Post autor: Agunik » 29-05-12, 13:17

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JRKISmRoVUk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość /Ef 6, 14b/

Kolejna broń od Pana Boga to Sprawiedliwość.

Sprawiedliwość &#8211; jedno z etycznych pojęć, które oznacza w skrócie uczciwe i prawe postępowanie. Sprawiedliwość reguluje nasze relacje z innymi.

Jest cnotą moralną, polegającą na stałej woli oddawania Bogu i bliźnim tego, co im się należy. Mamy więc tutaj: wolę oddania &#8211; trwałą decyzję oraz regulowanie naszych obowiązków wobec Boga i bliźnich. Ta cnota wprowadza w nasze życie ład i pokój.

Sprawiedliwość jest ściśle złączona z prawem oraz sądem.

Sprawiedliwość Boga, to doskonałe rozeznanie prawości. Bóg czyni co jest sprawiedliwe i słuszne. Prz 24,12. "A czy miałby nie wiedzieć Ten, co bada serca? Nie wiedziałby o tobie Ten, który ma cię w swej pieczy? Zaprawdę odda On każdemu, dokładnie według uczynków jego." Bóg jest bezstronnym sędzią.

Sprawiedliwość od Boga chroni człowieka od błędnego rozeznania &#8211; czyli ma ścisły związek z prawdą.

Nasza sprawiedliwość wobec Boga polega na tym, oddajemy Mu to, co się Mu należy czyli nas samych, nasze życie, naszą cześć. Poddanie się Bogu jest więc obowiązkiem człowieka wierzącego.

Z cnotą sprawiedliwości ściśle związane jest też posłuszeństwo. Tak, jak Jezus był posłuszny Ojcu, tak i my idąc Jego śladem naszą wolę oddajemy Bogu i jesteśmy posłuszni przedstawicielom Boga.

Należy pamiętać, że w języku biblijnym sprawiedliwość oznacza całokształt cnót, czyli wszelkie pozytywne wartości duchowe. Sprawiedliwość przypieczętowana zostaje wiernością, która oznacza stałość i trwanie przy zasadach i postanowieniach.

Przywdzianie pancerza sprawiedliwości, to przywdzianie cnót, które regulują stosunek z Panem Bogiem.
Dusza zjednoczona z Bogiem, posiada szereg cnót, a każda z nich &#8211; zdaniem św. Jana od Krzyża &#8211; jest jakby lwią jamą. Jako, że cnoty są ze sobą ściśle związane, jest nimi otoczona bardzo szczelnie. Nie może się do niej dostać nic zewnętrznego, a więc ani rzeczy tego świata, ani sam szatan. Tak zamknięta może się radować z uczestnictwa w Bogu i mieć poczucie bezpieczeństwa. W jamie bowiem przebywa Oblubieniec &#8211; Jezus Chrystus &#8211; potężny jak lew. Dusza doskonała dzięki zjednoczeniu z Nim otrzymuje właściwości lwa, dlatego "Szatani nie tylko nie odważają się jej nękać, lecz nawet nie śmieją się przed nią ukazać. Takim strachem napełnia ich ta dusza wyniesiona, ożywiona i odważna z powodu doskonałości cnót na łożu Umiłowanego. Gdy bowiem dusza jest w tym zjednoczeniu złączona i przeobrażona w Umiłowanego, szatani tak się jej lękają, jak Jego samego i nawet nie ośmielają się na nią wejrzeć. Szatan lęka się bardzo duszy doskonałej". ( Św. Jan od Krzyża, Dzieła, Kraków 1995, s. 639)
Pancerz chroniąc cały tułów przede wszystkim chroni serce!
A serce jest ośrodkiem woli. W sercu człowiek Boży ma wyryć nakazy od Pana (Hi 22,22; Prz 6,21)

Podsumowując: przywdzianie przez żołnierza Bożego sprawiedliwości polega na tym, aby

pilnie przestrzegać wszystkich tych poleceń wobec Pana, Boga naszego, jak nam rozkazał. (Pwt 6, 25)

Spełniamy wolę Pana Boga &#8211; nie własną.
Ostatnio zmieniony 29-05-12, 13:21 przez Agunik, łącznie zmieniany 1 raz.
Z Bożym pozdrowieniem!
Agnieszka
--------
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan,
abyś pamiętała i wstydziła się,
i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. (Ez 16,62-63)


ODPOWIEDZ