Regulamin dla Moderatorów

Jesteś tu nowy? Zapraszam Cię do powiedzenia o sobie paru słów. Oczywiście jeżeli tylko masz na to ochotę, nie jest to obowiązkowe. Jednak było by nam miło, gdybyśmy się dowiedzieli czegoś o Tobie. Tutaj także znajdziesz REGULAMIN FORUM
Twin
Przyjaciel forum
Posty: 1412
Rejestracja: 30-10-10, 06:48
Lokalizacja: Kraków

Regulamin dla Moderatorów

Post autor: Twin » 26-07-14, 20:30

Regulamin dla moderatorów

Każdy moderator ma obowiązek przeczytać poniższy regulamin, przestrzegać go i kierować się uwagami w nim zawartymi. Regulamin ten w żaden sposób nie przeczy Regulaminowi Forum.

I. OGÓLNE:
 1. Moderator to użytkownik posiadający uprawnienia do modyfikacji postów.
 2. Wyboru moderatorów dokonuje administrator. Metodą wyboru jest ogłoszenie naboru do grupy moderatorskiej i wybór spośród nadesłanych kandydatur lub mianowanie użytkownika ze względu na wzorową postawę, wysoką aktywność lub wysokie kwalifikacje w danej dziedzinie.
 3. Kandydaci na moderatorów nie mogą mieć żadnych ostrzeżeń.
 4. Kandydaci na moderatorów muszą być przynajmniej od jednego roku obecni na forum.
 5. Funkcja moderatora jest dobrowolna.
 6. Funkcję moderatora powierzona zostaje na okres 6 miesięcy. Po tym okresie moderator zobowiązany jest określić czy nadal chce pełnić funkcję. Jeśli chce pełnić funkcję zostaje ona przedłużona na kolejne 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia braku gotowości do dalszego pełnienia funkcji lub nie wyrażenia gotowości do jej pełnienia, moderator zostaje zwolniony ze swojej funkcji a na jego miejsce zostaje ogłoszony nabór lub w razie braku kandydatów powołany zostaje kandydat z poprzedniego naboru, który uprzednio funkcji nie otrzymał.
 7. W przypadku braku aktywności w ciągu 3 miesięcy (brak logowania) moderator zostaje zwolniony ze swojej funkcji.
II. PRAWA:
 1. 1. Usuwanie lub modyfikacja postów zawierających:
  1. wulgaryzmy
  2. treści pornograficzne
  3. wypowiedzi obrażające innych użytkowników forum
  4. wypowiedzi obrażające daną kulturę, religię, poglądy itp.
  5. wypowiedzi łamiące Regulamin Forum
 2. Usuwanie lub modyfikacja postów:
  1. nie wnoszących nic do tematu
  2. zawierających treść na inny temat
  3. o niskim poziomie intelektualnym
  4. zawierających liczne błędy ortograficzne oraz interpunkcyjne, a także literówki
 3. Zamykanie i otwieranie tematów.
 4. Upominanie słowne użytkowników łamiących regulamin zarówno na forum jak i poprzez Prywatną Wiadomość
 5. Wystawianie Ostrzeżeń użytkownikom łamiącym regulamin
 6. Moderator ma prawo do poprawiania (także zaznaczania widocznym kolorem) błędów w postach.
III OBOWIĄZKI:
 1. Podstawowym obowiązkiem moderatora jest utrzymywanie porządku, dyscypliny, estetyki w przypisanym mu dziale tematycznym, a także egzekwowanie regulaminu od użytkowników.
 2. Częste odwiedzanie forum.
 3. Weryfikacja nowych postów powstałych w przypisanym dziale.
 4. Weryfikacja informacji zawartych w postach pod względem merytorycznym w miarę możliwości i wiedzy moderatora. Usuwanie lub modyfikacja informacji błędnych, zawierających nieprawdziwe informacje, wprowadzających w błąd lub niezgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Prezentowanie postawy godnej naśladowania.
 6. Wyjaśnienie wszelkich błędnych decyzji i czynności z przeproszeniem poszkodowanych użytkowników włącznie.
 7. Pisanie postów będących przykładem poprawności merytorycznej, ortograficznej, interpunkcyjnej, stylistycznej i estetycznej.
 8. Wykazywanie się umiejętnością "pokojowego" rozwiązywania konfliktów oraz łagodzenia sporów między forumowiczami.
 9. Moderatorzy mają możliwość edycji wpisów w ShoutBox'ie i nadzorują aby wśród rozmówców przestrzegany był Regulamin Forum.
IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Decyzje moderatora są ostateczne i niepodważalne. W razie niesłuszności dokonania czynności moderatorskich sprawę bezzwłocznie należy skierować do administratora celem wyjaśnienia. Podważanie decyzji moderatora przez innego moderatora i dokonywanie zmian może zostać uznane za naruszenie regulaminu. (zalecam nie podejmowanie kroków tylko powiadomienie administratora)
 2. W przypadkach, w których uprawnienia moderatorskie nie wystarczają do rozwiązania danej sprawy należy skierować się do administratora.
 3. Wystawione przez moderatora ostrzeżenie jest nie do anulowania. Wyjątkiem może być przypadek naruszenia przez moderatora regulaminu, pomyłki moderatora, nadużycie uprawnień moderatorskich dla korzyści własnych, problemów z interfejsem forum lub niesłuszność owego ostrzeżenia.
 4. Nadużycie uprawnień moderatorskich dla korzyści własnych wiąże się z karą: ostrzeżenia, usunięcia z grupy moderatorskiej, a w skrajnych przypadkach do zbanowania.
 5. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie, niedbałość wykonywanych czynności, niegodna postawa wiążą się z usunięciem moderatora z grupy moderatorskiej.
 6. Solidna i przykładna praca może w przyszłości odnieść skutek w postaci awansu na stanowisko o wyższych uprawnieniach.
 7. Czynności moderatora są kontrolowane przez administratora.
 8. Wszelkie wątpliwości, sugestie, problemy kierować należy do administratora.
Ostatnio zmieniony 26-07-14, 22:20 przez Twin, łącznie zmieniany 5 razy.
Chrześcijanie to światło świata - pod warunkiem, że są podłączeni do sieci.

Zablokowany