Anioły

Tutaj są dyskusje na temat wiary. Masz jakieś pytania dotyczące nauki Kościoła, na temat chrześcijaństwa, sekt, wiary, a także komentarz na temat jakiegoś tekstu z mojej stronki? Tutaj możesz wyrazić swoje opinie i zadać pytania.

Moderator: Marek MRB

Awatar użytkownika
Kwiatek
Przyjaciel forum
Posty: 48
Rejestracja: 05-06-10, 09:42
Lokalizacja: Poznań

Anioły

Post autor: Kwiatek » 16-08-10, 17:16

Czy anioły to istoty czysto duchowe, czy po części materialne?

Awatar użytkownika
hiob
Administrator
Posty: 11191
Rejestracja: 24-10-07, 22:28
Lokalizacja: Północna Karolina, USA
Kontakt:

Re: Anioły

Post autor: hiob » 17-08-10, 03:35

Kwiatek pisze:Czy anioły to istoty czysto duchowe, czy po części materialne?
Anioły są duchami. W stanie czystym. Nie mają nic materialnego w sobie. Katechizm tak nas uczy:

Istnienie aniołów - prawda wiary


328 Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność Tradycji.

Kim są aniołowie?


329 Święty Augustyn mówi na ich temat: "«Anioł» oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? - Duch. Pytasz o funkcję? - Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem". W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują "oblicze Ojca... który jest w niebie" (Mt 18, 10), są wykonawcami Jego rozkazów, "by słuchać głosu Jego słowa" (Ps 103, 20).

330 Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi. Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały.


Oczywiście my, ludzie, nie widzimy duchów. Zatem gdy anioł otrzymuje zadanie skomunikowania się z człowiekiem, musi otrzymać od Boga coś, co albo jest ciałem, albo przynajmniej dla naszych zmysłów jak ciało wygląda.

W życiu przyszłym, gdy już będziemy przebywali z aniołami w Domu Ojca, w Niebie, z pewnością będziemy mogli się z nimi komunikować i "widzieć" ich, ale "widzieć" napisałem w cudzysłowie, bo bliższe prawdy byłoby zapewne porównanie do telepatycznego porozumiewania się z nimi.
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. (1 J 3,1a)

Saileh
Przyjaciel forum
Posty: 360
Rejestracja: 18-08-09, 18:27

Re: Anioły

Post autor: Saileh » 17-08-10, 11:40

Je¿eli szuka³aby¶ dok³adniejszej odpowiedzi, my¶lê, ¿e udziel± jej te dwa artyku³y:
http://www.ktozjakbog.religia.net/ktoz- ... iolow.html
http://www.ktozjakbog.religia.net/ktoz- ... ciele.html
Ps 18,29 Bo Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni:
Boże mój, oświecasz moje ciemności.

http://adoracja.bielsko.opoka.org.pl/ - kopalnia wiedzy o Eucharystii

Awatar użytkownika
Lucy
Przyjaciel forum
Posty: 47
Rejestracja: 12-01-10, 13:54
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: Anioły

Post autor: Lucy » 13-09-10, 08:59

Przeczytaj sobie księgę Tobiasza, masz tam przepiękną historię, w której Pan pochyla się nad ludzkim cierpieniem i wysyła im do pomocy Rafaela.
Piękna historia jedna z moich ulubionych bo tam właśnie jest przykład jak bardzo Bóg nas kocha i jak bardzo mu na nas zależy i jeśli potrzeba wysyła nam anioły do pomocy.
No i przy okazji masz opisanego konkretnego anioła w akcji :D

Awatar użytkownika
Nafteta
Przyjaciel forum
Posty: 1078
Rejestracja: 27-07-10, 13:24
Lokalizacja: Lublin

Re: Anioły

Post autor: Nafteta » 13-09-10, 12:33

Księga Tobiasza? A co to za księga?

Saileh
Przyjaciel forum
Posty: 360
Rejestracja: 18-08-09, 18:27

Re: Anioły

Post autor: Saileh » 13-09-10, 17:10

Nafteta pisze:Ksiêga Tobiasza? A co to za ksiêga?
A czego chcesz siê o niej dowiedzieæ? Przeczytaæ ja mo¿esz tutaj:
http://www.biblia.poznan.pl/PS/Biblia.htm
Ps 18,29 Bo Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni:
Boże mój, oświecasz moje ciemności.

http://adoracja.bielsko.opoka.org.pl/ - kopalnia wiedzy o Eucharystii

Awatar użytkownika
Nafteta
Przyjaciel forum
Posty: 1078
Rejestracja: 27-07-10, 13:24
Lokalizacja: Lublin

Re: Anioły

Post autor: Nafteta » 13-09-10, 17:27

Chciałabym się dowiedzieć:
a) życiorys autora,
b) w którym roku została napisana, - tego chcę dowiedzieć się od Ciebie
c) katolickie opracowanie tej księgi, ale takie, które można kupić w katolickiej księgarni wydane przez katolickie wydawnictwo, wydanie z co najmniej biskupim imprimatur.
Wiem o tej księdze tyle, ile uczono mnie w szkole o apokryfach - że to teksty powstałe najczęściej kilkaset lat po Chrystusie i nigdy nie uznane za natchnione przez nasz kościół (pewnie się mylę, ale niewiele więcej wiem) w każdym razie wchodzę na linka, pozdrawiam, Saileh.

Awatar użytkownika
Nafteta
Przyjaciel forum
Posty: 1078
Rejestracja: 27-07-10, 13:24
Lokalizacja: Lublin

Re: Anioły

Post autor: Nafteta » 13-09-10, 17:46

byłam na linku, ale stąd, skąd piszę, niestety, nie jestem w stanie przeczytać całego tekstu.
Poszukam "księgi Tobiasza" w wydaniach Biblii, które mam w swoim posiadaniu, pozdrawiam raz jeszcze.

Saileh
Przyjaciel forum
Posty: 360
Rejestracja: 18-08-09, 18:27

Re: Anioły

Post autor: Saileh » 13-09-10, 18:37

Nafteta pisze: Wiem o tej ksiêdze tyle, ile uczono mnie w szkole o apokryfach - ¿e to teksty powsta³e najczê¶ciej kilkaset lat po Chrystusie i nigdy nie uznane za natchnione przez nasz ko¶ció³ (pewnie siê mylê, ale niewiele wiêcej wiem) w ka¿dym razie wchodzê na linka, pozdrawiam, Saileh.
Droga Nafteto, ksiêga Tobiasza apokryfem jest dla protestantów. Przyznam, ¿e trochê mia³em ochotê, ¿eby ¼le z Tob± post±piæ z powodu Twojej niewiedzy. Ale by³em czêsto hipokryt±, zdobywa³em wiedzê, staraj±c siê nie zostaæ wy¶miany. Czêsto by³a to wiedza teologiczna. Dopiero którego¶ dnia Bóg postawi³ przede mn± protestanta i wtedy, chocia¿ nie chcia³em szukaæ, szuka³em wiedzy i j± znalaz³em, bo wreszcie nie szuka³em jej dla siebie. Bardzo Ciê proszê, pomódl siê za mn± (i za tym nieszczêsnym protestantem, którego Wszechmocny zechcia³ postawiæ akurat na mojej drodze s³abego cz³owieka).

A to o co pytasz znajdziesz tutaj:
Ksiêga Tobiasza jest siedemnast± ksiêg± katolickiego kanonu Starego Testamentu. Nale¿y do ksi±g deuterokanonicznych (protestanci uwa¿aj± j± za apokryf). Nie ma jej w Biblii Hebrajskiej – zosta³a odrzucona jako nie napisana w jêzyku hebrajskim (prawdopodobnie spisano j± po aramejsku, choæ w Qumran znaleziono równie¿ rêkopis hebrajski zgodny z powszechnym przek³adem greckim).
Anonimowy autor spisa³ j± na prze³omie III/II w. przed Chr.
Ksiêga Tobiasza opowiada o udrêkach ¿ycia w diasporze. Jest opowie¶ci± (nowel±) o losach pobo¿nego i mi³osiernego Tobiasza z pokolenia Neftalego i jego rodziny deportowanej do Mezopotamii przez Asyryjczyków ¿yj±cych w Niniwie za panowania Sennacheryba (705-681 przed Chr.). Mówi o czynach mi³osierdzia dokonanych przez Tobiasza, który wbrew zakazowi w³adcy grzeba³ pomordowanych, utracie przez niego wzroku i w konsekwencji maj±tku. Dalej opisuje losy jego syna (równie¿ Tobiasza) udaj±cego siê do Medii po odbiór d³ugu w towarzystwie archanio³a Rafa³a, który uwalnia Sarê od demona Asmodeusza i wskazuje lekarstwo na ¶lepotê ojca. Ksiêgê koñczy dziêkczynny hymn Tobiasza.
¬ród³o:
http://biblia.wiara.pl/doc/422844.Stary-Testament/15

Co do katolickiego opracowania - có¿, trzeba przyznaæ, ¿e jeste¶ wymagaj±ca. To ca³kiem dobrze, aczkolwiek obawiam siê, ¿e nie bêdzie to ³atwe.
Szukanie daje w wyniku "Nowy Komentarz Biblijny. Ksiêga Tobiasza czyli Tobita", ale to zdaje siê byæ dosyæ szczegó³owy komentarz naukowy, w dodatku zdaje siê, ¿e bez imprimatur :-/ . Byæ mo¿e kto¶ inny bêdzie mia³ jakie¶ lepsze informacje.

PS. S±dz±c po jednym z s±siednich tematów, Bóg znowu pokazuje mi, ¿e ma niez³e poczucie humoru:
viewtopic.php?t=1673&sid=d8e31aa137ef78 ... 36f828d750
Jedyna ró¿nica jest taka, ¿e my tutaj rozmawiamy nie o rzeczach, tylko o wiedzy.
Ostatnio zmieniony 13-09-10, 18:48 przez Saileh, łącznie zmieniany 3 razy.
Ps 18,29 Bo Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni:
Boże mój, oświecasz moje ciemności.

http://adoracja.bielsko.opoka.org.pl/ - kopalnia wiedzy o Eucharystii

Awatar użytkownika
Nafteta
Przyjaciel forum
Posty: 1078
Rejestracja: 27-07-10, 13:24
Lokalizacja: Lublin

Re: Anioły

Post autor: Nafteta » 13-09-10, 18:52

Saileh, dziękuję, że powściągnięcie Twojej irytacji i zauważenie że jest tak, że ja się zwyczajnie uczę katolicyzmu, do tej pory religią zajmowałam się dosyć powierzchownie i raczej w kontekście możliwości asymilacji chorych ze zdrowymi (w dobie atomizacji człowieka, do której człowiek nie jest stworzony to ważne zagadnienie), miałam naprawdę dużo szczęścia, że trafiłam na to forum, ale ciągle nie potrafię wyzbyć się nieufności do internetu i treści w przestrzeni netu zamieszczanych, więc sprawdzam wszystkie informacje po kilkanaście razy i asekuruję się jak mogę, żeby nie popełnić pomyłki, pozdrawiam.

Awatar użytkownika
Nafteta
Przyjaciel forum
Posty: 1078
Rejestracja: 27-07-10, 13:24
Lokalizacja: Lublin

Re: Anioły

Post autor: Nafteta » 14-09-10, 11:20

Saileh, znalazłam "Księgę Tobiasza" w jednej ze swoich Biblii, Biblii Tysiąclecia, trzecie wydanie poprawione, przekład na zlecenie benedyktynów tynieckich, z zamieszczonym listem od Prymasa Tysiąclecia. Już od dawna nie ma w księgarniach, bo to wydanie z 1990 - bodajże - roku.
Już przeczytałam.
Dziękuję ślicznie za pomoc w znalezieniu tekstu.
Lucy bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na tym forum na ten tekst - przepiękny.
Pozdrawiam.

Saileh
Przyjaciel forum
Posty: 360
Rejestracja: 18-08-09, 18:27

Re: Anioły

Post autor: Saileh » 14-09-10, 18:42

:mrgreen: Ca³kowicie rozumiem nieufno¶æ do internetu, te¿ jako¶ mam wiêksze zaufanie do tego, co jest w ksi±¿kach. W³a¶ciwie w ogóle nie lubiê czytaæ zbyt d³ugich tekstów na komputerze.
A co do tego braku w wiedzy, có¿, moja z³o¶liwo¶æ by³± chyba gorsza od takiej niewiedzy.
Dziêkujê za modlitwê.
Ps 18,29 Bo Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni:
Boże mój, oświecasz moje ciemności.

http://adoracja.bielsko.opoka.org.pl/ - kopalnia wiedzy o Eucharystii

Awatar użytkownika
Lucy
Przyjaciel forum
Posty: 47
Rejestracja: 12-01-10, 13:54
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: Anioły

Post autor: Lucy » 16-09-10, 21:26

http://www.nonpossumus.pl/ps/

Pismo Święte w formie pisanej ale na necie.

Jak już sobie polecamy ulubione fragmenty polecam również księgę mądrości Syracha

Awatar użytkownika
Kwiatek
Przyjaciel forum
Posty: 48
Rejestracja: 05-06-10, 09:42
Lokalizacja: Poznań

Re: Anioły

Post autor: Kwiatek » 06-12-10, 22:09

Spotkałem się z teorią czy czyimś zdaniem, że Bóg stworzył człowieka, ponieważ chciał mieć koło siebie inne istoty obdarzone wolą.
Co więc z aniołami? One też maja wolną wolę.
Wiem, że zamysłów Boga nie poznamy, jeśli nam ich nie udostępni, ale czy ktoś postarałby się to wytłumaczyć?

Anaheim
Przyjaciel forum
Posty: 728
Rejestracja: 24-10-07, 22:24
Lokalizacja: SBL

Re: Anioły

Post autor: Anaheim » 10-12-10, 18:05

Kwiatek pisze:Co więc z aniołami? One też maja wolną wolę.
Cos mi sie wydaje ze anioły jednak nie maja az tak wolnej woli ;)

ODPOWIEDZ