Prośba - może ma ktoś jakiś pomysł?

Tutaj są dyskusje na temat wiary. Masz jakieś pytania dotyczące nauki Kościoła, na temat chrześcijaństwa, sekt, wiary, a także komentarz na temat jakiegoś tekstu z mojej stronki? Tutaj możesz wyrazić swoje opinie i zadać pytania.

Moderator: Marek MRB

Marek MRB
Administrator
Posty: 1320
Rejestracja: 22-03-11, 00:44
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Prośba - może ma ktoś jakiś pomysł?

Post autor: Marek MRB » 01-03-17, 18:00

Witam
Miałem nie pisać w poście, ale potrzebuję Waszej pomocy.
Otóż napisałem książkę, jest już po korekcie (no, ale do wydania to jeszcze parę miesięcy) - ale nadal nie mam do niej tytułu.
To znaczy mam, ale nie bardzo mi się widzi.
Roboczy tytuł brzmiał "Kto i po co założył Kościół katolicki?"
O czym jest książka?
Fragment ze wstępu:
Wstęp pisze: Prowadząc liczne dyskusje z protestantami (a także "wojującymi" ateistami), zauważyłem, że ich zarzuty obracają się wokół pewnych stałych tematów. Jednym z nich jest nieodmiennie postać Konstantyna Wielkiego, przy czym wyrasta on w relacji osób niechętnych Kościołowi niemal (a często dosłownie) do pozycji założyciela katolicyzmu. Przypisuje się mu między innymi:
  • zdominowanie Soboru Nicejskiego w celu ustanowienia religii chrześcijańskiej jako utajonego kultu słońca;
  • wmówienie chrześcijanom, że Jezus jest Bogiem;
  • wymyślenie Trójcy Świętej, a szczególnie Ducha Świętego;
  • skomponowanie kanonu biblijnego według własnego uznania;
  • założenie Kościoła;
  • "wymyślenie" stanu duchownego;
  • namówienie chrześcijan, by święcili niedzielę zamiast soboty;
  • ustanowienie święta Bożego Narodzenia jako celebracji pogańskiej;
  • wprowadzenie do chrześcijaństwa symbolu krzyża;
  • ustanowienie daty Wielkanocy.
Wszystko to miałby zrobić Konstantyn z czystego wyrachowania, faktycznie nie wierząc w naukę chrześcijan.
Rewelacje te są absurdalne i groteskowe – jednak ich apostołowie wygłaszają je z pełną powagą i zapałem. Pomyślałem, że dobrze byłoby dostarczyć Czytelnikom garści informacji biblijnej i historycznej na wymienione wyżej tematy.
W książce jest sporo Pisma, bardzo dużo patrystyki.
Dobrze by było (choć nie jest to warunek konieczny(, gdyby w tytule było słowo "Kościół" (poprzednie miały tytuły "Dlaczego ufam Kościołowi?" i "Kościół oskarżony").

Poniżej zamieszczam spis treści - ważny do decyzji o tytule:
WSTĘP 5
1. SOBÓR NICEJSKI 7
1.1. SYTUACJA PRZED KONSTANTYNEM – CZEMU RZYM PRZEŚLADOWAŁ CHRZEŚCIJAN? 7
1.2. SYTUACJA BEZPOŚREDNIO PRZED SOBOREM NICEJSKIM 7
1.3. POWODY ZWOŁANIA SOBORU NICEJSKIEGO 8
1.3.1. Przeciwstawienie się kontrowersji ariańskiej i przywrócenie jedności w Kościele 8
1.3.2. Ujednolicenie zewnętrznych aspektów wyznawania wiary 9
1.3.3. Obchody dwudziestolecia panowania Konstantyna (Nikomedia) 10
1.4. PRZEBIEG SOBORU 11
1.4.1. Kwestia źródeł 11
1.4.2. Obrady 12
1.4.3. Postanowienia soboru 13
1.5. PODSUMOWANIE 16
2. CZY JEZUS JEST BOGIEM? 17
2.1. WYOBRAŻENIA KRYTYKÓW 17
2.2. OD KIEDY CHRZEŚCIJANIE UWAŻAJĄ JEZUSA ZA BOGA? 17
2.2.1. Dowody z Pisma Świętego 17
2.2.1.1. Wypowiedzi bezpośrednie 17
2.2.1.2. Zapowiedzi starotestamentowe 18
2.2.1.3. Jezus określa się imieniem Boga JESTEM (Jahwe) 19
2.2.1.4. Pismo przypisuje Jezusowi czyny Boga 21
2.2.1.5. Pismo nadaje Jezusowi tytuły Boga 22
2.2.1.6. Pismo przypisuje Jezusowi cechy Boga 23
2.2.1.7. Zarzuty i wątpliwości 23
2.2.2. Dowody z chrześcijańskich świadectw przedkonstantyńskich 24
2.3. KIEDY JEZUS ZOSTAŁ NAZWANY SYNEM BOŻYM? 29
2.3.1. Dowody z Pisma Świętego 29
2.3.2. Dowody z chrześcijańskich świadectw przedkonstantyńskich 31
2.4. PODSUMOWANIE 32
3. TRÓJCA I DUCH ŚWIĘTY 34
3.1. DOWODY Z PISMA ŚWIĘTEGO 34
3.1.1. Formuła trynitarna 34
3.1.2. Trójca i Duch Święty w Nowym Testamencie 34
3.1.3. Trójca w Starym Testamencie – wspólnotowy obraz Boga 35
3.1.4. Biblijny argument z natury Boga 36
3.2. DOWODY Z CHRZEŚCIJAŃSKICH ŚWIADECTW PRZEDKONSTANTYŃSKICH 37
3.3. RÓŻNE ZARZUTY 40
3.3.1. Formuła trynitarna w Mt 28,19 40
3.3.2. Sobór Nicejski i nauka o Duchu Świętym 41
3.3.3. Osobowość Ducha Świętego 42
3.3.4 Jedyność trójosobowego Boga 44
3.3.5. Trójca a matematyka 47
3.3.6. Tajemnica Trójcy Świętej 47
3.3.7. Słowo "Trójca" 48
3.3.8. Triady pogańskich bogów 49
3.3.9. Modlitwa Jezusa 52
3.4. PODSUMOWANIE 52
4. BIBLIA 54
4.1. CZY KONSTANTYN SFORMUŁOWAŁ NOWĄ BIBLIĘ I WYBRAŁ DO NIEJ EWANGELIE? 54
4.1.1. Jak i kiedy dokonano "wyboru" Ewangelii? 54
4.1.2. Czy uznane za niekanoniczne teksty opisujące życie Jezusa uważały Go za "zwykłego śmiertelnika"? 56
4.1.3. Czy ewangelie gnostyckie były "wcześniejsze", jak pisze Dan Brown? 56
4.1.4. Czy pojęcie herezji powstało w czasach Konstantyna Wielkiego? 56
4.1.5. Zwoje z Qumran i z Nag Hammadi, pisma gnostyckie 57
4.1.6. Dokument Q 59
4.1.7. Co zrobił Sobór Nicejski w sprawie Biblii? 60
4.1.8. Co zrobił w sprawie kanonu Biblii Konstantyn Wielki? 60
4.1.9. Jak sfałszować Pismo Święte? 62
4.2. PODSUMOWANIE 62
5. KOŚCIÓŁ 64
5.1. BIBLIA 64
5.2. ŚWIADECTWA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIE 65
5.3. RÓŻNE ZARZUTY 67
5.3.1. Kościół – Ciało Chrystusa czy tylko zgromadzenie? 67
5.3.2. Widzenie Kościoła 70
5.3.3. Do czego potrzebny jest Kościół? 70
5.3.4. Czy przynależność do Kościoła gwarantuje zbawienie? 72
5.3.5. Religia 74
5.3.6. Instytucja 76
5.3.7. Organizacja Kościoła 76
5.3.8. Grzeszny Kościół 80
5.4. PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU 81
6. DUCHOWNI 82
6.1. ŚWIADECTWO PISMA 82
6.2. HISTORYCZNE ŹRÓDŁA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIE 84
6.3. RÓŻNE ZARZUTY 88
6.4. KTO MOŻE ZOSTAĆ DUCHOWNYM? 91
6.5. PODSUMOWANIE 91
7. NIEDZIELA 92
7.1. JAKI DZIEŃ ŚWIĘTOWANO W CESARSTWIE RZYMSKIM PRZED KONSTANTYNEM WIELKIM? 92
7.2. JAKI DZIEŃ UZNAWAŁO CHRZEŚCIJAŃSTWO ZA ŚWIĘTY PRZEZ PIERWSZE TRZY WIEKI? 93
7.2.1. Świadectwo Dziejów i Listów Apostolskich – Jezus szabatem Nowego Przymierza 93
7.2.2. Świadectwo wczesnego chrześcijaństwa 94
7.2.3. Historyczne świadectwa pozakościelne 99
7.3. CZY WCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO OBCHODZIŁO SZABAT? 100
7.4. "DZIEŃ SŁOŃCA" I "DZIEŃ SATURNA" 102
7.5. RÓŻNE ZARZUTY 103
7.6. ILE DNI JEZUS BYŁ W GROBIE I KIEDY ZMARTWYCHWSTAŁ? 105
7.6.1. Trzy dni w grobie – inkluzywna miara czasu 105
7.6.2. Czy na pewno niedziela? 109
7.6.3. Śmierć w piątek? 115
7.6.4. Dlaczego akurat 3 dni? 118
7.7 PODSUMOWANIE 121
8. BOŻE NARODZENIE 124
8.1. SKĄD SIĘ WZIĘŁA DATA BOŻEGO NARODZENIA U CHRZEŚCIJAN? 124
8.2. HIPOTEZA AKOMODACYJNA 128
8.2.1. Czy chrześcijanie przejęli rzymskie święto Niezwyciężonego Słońca? 129
8.2.2. Czy chrześcijanie przejęli święto z kultu Mitry? 130
8.2.3. Saturnalia i Konstantyn Wielki 131
8.3. POROZMAWIAJMY O JUDAIZMIE 133
8.4. RÓŻNE ZARZUTY 134
8.5.PODSUMOWANIE 144
9. KRZYŻ 145
9.1. WYOBRAŻENIA PRZECIWNIKÓW KRZYŻA 145
9.2. CHRZEŚCIJAŃSKI ZNAK KRZYŻA PRZED KONSTANTYNEM WIELKIM – FAKTY 145
9.2.1. Świadectwo Nowego Testamentu 145
9.2.2. Pisma wczesnochrześcijańskie o krzyżu 146
9.2.3. Wczesnochrześcijańska egzegeza o krzyżu 147
9.2.4. Pisma apokryficzne 148
9.2.5. Zabytki kultury materialnej 149
9.2.6. Zagadka tajemniczego kwadratu 152
9.2.7. Wniosek 153
9.2.8. Pytania i wątpliwości 154
9.2.9. Szczególne miejsce krzyża w symbolice chrześcijańskiej 159
9.3. INNE SYMBOLE CHRZEŚCIJAŃSKIE UŻYWANE PRZED EPOKĄ KONSTANTYNA 160
9.3.1. Symbole pochodzące od krzyża 160
9.3.2. Co zobaczył (lub twierdził, że zobaczył) Konstantyn? 161
9.3.3. Różne wątpliwości 164
9.4. PODOBIEŃSTWA POMIĘDZY SYMBOLAMI CHRZEŚCIJAŃSKIMI I POGAŃSKIMI 170
9.5. BŁĄD HISTORICAL PARALLELISM 170
9.6. SYMBOLE ASYMILOWANE 174
9.7. A CO Z KONSTANTYNEM? 176
9.8. PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU 176
10. WIELKANOC 177
10.1. WYOBRAŻENIA OSKARŻYCIELI 177
10.2. FAKTY 177
10.2.1. Data obchodzenia Paschy 177
10.2.2. Dylemat wczesnego chrześcijaństwa – kiedy obchodzić Święto? 178
10.2.3. Zwyczaje wielkanocne 180
10.3. PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU 183
11. HISTORYCZNA DEBATA O WIERZE KONSTANTYNA 184
11.1. HIPOTEZY 184
11.2. KONSTANTYN, WIARA I PRAWO PAŃSTWOWE 188
11.3. KONSTANTYN I SYMBOLE 190
11.3.1. Dynastia Apollina 190
11.3.2. Ewolucja monet konstantyńskich 194
11.3.3. Czy Konstantyn był wyznawcą Słońca? 196
11.3.4. Symbolika słoneczna w judaizmie i chrześcijaństwie 196
12. DODATEK – PARĘ SŁÓW O SYMBOLACH 199
12.1. PRZYKŁADY ZNAKÓW GRAFICZNYCH O ROZBIEŻNYCH ZNACZENIACH 199
12.1.1. Znak odwróconego krzyża 199
12.1.2. Swastyka 200
12.2. WIELOZNACZNE GESTY 204
12.3. POJĘCIA SYMBOLICZNE OBECNE W BIBLII 205
12.3.1. Tęcza 206
12.3.2. Kwas 206
12.3.3. Złoto, kadzidło i mirra 208
12.4. PODSUMOWANIE 208
13. ŹRÓDŁA I ODWOŁANIA 209
13.1. ŹRÓDŁA CYTATÓW 209
13.1.1. Źródła papierowe 209
13.1.2. Źródła internetowe 216
13.2. Źródła ilustracji 218


Będę wdzięczny za każda propozycję tytułu.
pozdrawiam serdecznie
Marek
www.analizy.biz

RECEPTĄ NA AKTYWNĄ ROLĘ KOŚCIOŁA, JAKĄ MA ON DO SPEŁNIENIA, NIE JEST JEGO REFORMA, DO CZEGO WZYWAŁY KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE, ALE POSŁUSZEŃSTWO, DO CZEGO WZYWAŁ KOŚCIÓŁ WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

mamamondfa

Post autor: mamamondfa » 02-03-17, 12:18

To ja coś rzucę:
1. Geneza Kościoła katolickiego - cała prawda o Konstantynie
2. Źródło i przyczyny powstania Kościoła katolickiego
3. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół - źródło i przyczyny powstania Kościoła katolickiego
:oops:
takie mi przyszły do głowy :witam:

Marek MRB
Administrator
Posty: 1320
Rejestracja: 22-03-11, 00:44
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Post autor: Marek MRB » 02-03-17, 21:57

Wielkie dzięki. Z tym że chyba to by było na wyrost - cała prawda...
pozdrawiam serdecznie
Marek
www.analizy.biz

RECEPTĄ NA AKTYWNĄ ROLĘ KOŚCIOŁA, JAKĄ MA ON DO SPEŁNIENIA, NIE JEST JEGO REFORMA, DO CZEGO WZYWAŁY KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE, ALE POSŁUSZEŃSTWO, DO CZEGO WZYWAŁ KOŚCIÓŁ WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

skrzydlaty
Przyjaciel forum
Posty: 1189
Rejestracja: 09-03-10, 19:43
Lokalizacja: Polska

Post autor: skrzydlaty » 05-03-17, 15:35

Kościół Konstantyna czy Jezusa?

Marek MRB
Administrator
Posty: 1320
Rejestracja: 22-03-11, 00:44
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Post autor: Marek MRB » 05-03-17, 22:58

Ooooo to byłoby blisko!
Podoba mi się.
pozdrawiam serdecznie
Marek
www.analizy.biz

RECEPTĄ NA AKTYWNĄ ROLĘ KOŚCIOŁA, JAKĄ MA ON DO SPEŁNIENIA, NIE JEST JEGO REFORMA, DO CZEGO WZYWAŁY KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE, ALE POSŁUSZEŃSTWO, DO CZEGO WZYWAŁ KOŚCIÓŁ WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

skrzydlaty
Przyjaciel forum
Posty: 1189
Rejestracja: 09-03-10, 19:43
Lokalizacja: Polska

Post autor: skrzydlaty » 05-03-17, 23:29

:-)

Marek MRB
Administrator
Posty: 1320
Rejestracja: 22-03-11, 00:44
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Post autor: Marek MRB » 14-03-18, 19:24

Z przyjemnością zawiadamiam, że udało się wreszcie (po długich perypetiach z drukiem) wydać tę nową, już trzecią (po "Dlaczego Ufam Kościołowi" i "Kościół oskarżony") książkę.
Tytuł to "Kościół na celowniku" (niezbyt mądry ale wydawnictwo się uparło).
Niektóre poruszane w niej zagadnienia:
Kto założył Kościół – Jezus Chrystus czy może, jak twierdzą krytycy, cesarz Konstantyn Wielki na Soborze Nicejskim?
Czy wczesny Kościół uważał Jezusa za Boga?
Czy Kościół pierwszych wieków wierzył w Trójcę świętą?
Czy Pismo Święte mówi coś o duchownych?
Czy Duch Święty jest osobą?
Czy przynależność do Kościoła gwarantuje zbawienie?
Skąd się wzięły diecezje i parafie?
Czy pierwsi chrześcijanie świętowali sobotę czy niedzielę?
Skąd się wzięło Boże Narodzenie?
Czy święcenie pokarmów na Wielkanoc to zwyczaj pogański?
Czy krzyż to symbol pogański?
Czy Konstantyn Wielki był człowiekiem wierzącym?
Czemu mówimy, że Jezus był trzy dni w grobie, skoro umarł w piątek, a zmartwychwstał w niedzielę?
Pełen spis treści jest tu http://www.analizy.biz/ksiazkiapologetyczne/kncspis.pdf
Książka posiada imprimatur.
pozdrawiam serdecznie
Marek
www.analizy.biz

RECEPTĄ NA AKTYWNĄ ROLĘ KOŚCIOŁA, JAKĄ MA ON DO SPEŁNIENIA, NIE JEST JEGO REFORMA, DO CZEGO WZYWAŁY KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE, ALE POSŁUSZEŃSTWO, DO CZEGO WZYWAŁ KOŚCIÓŁ WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

skrzydlaty
Przyjaciel forum
Posty: 1189
Rejestracja: 09-03-10, 19:43
Lokalizacja: Polska

Post autor: skrzydlaty » 15-03-18, 18:43

Gratulacje!
Marek MRB pisze:Książka posiada imprimatur.
Podwójnie gratulacje!
:-D

Marek MRB
Administrator
Posty: 1320
Rejestracja: 22-03-11, 00:44
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Post autor: Marek MRB » 15-03-18, 19:27

Dzięki.
pozdrawiam serdecznie
Marek
www.analizy.biz

RECEPTĄ NA AKTYWNĄ ROLĘ KOŚCIOŁA, JAKĄ MA ON DO SPEŁNIENIA, NIE JEST JEGO REFORMA, DO CZEGO WZYWAŁY KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE, ALE POSŁUSZEŃSTWO, DO CZEGO WZYWAŁ KOŚCIÓŁ WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

ODPOWIEDZ